Oralna hirurgija i implantologija

    Oralna hirurgija i implantologija Oralna hirurgija i implantologija
  • oslobađanje neizniklih zuba
  • vađenje neizniklih zuba
  • uklanjanje cista i drugih manjih patoloskih procesa
  • modelovanje koštanih struktura
  • korektivna hirurgija mekih tkiva
  • hiruško terapija parodontopatije
  • implantati