Ortopedija vilica

Ortopedija vilica Ortopedija vilica (ortodoncija) je grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i lečenjem nepravilnosti zuba, vilica i lica kod dece i odraslih.

Cilj je da se tokom terapije postigne dobra funkcija oralnog sistema i zadovoljavajući estetski izgled pacijenta.

Ortodontska terapija uključuje upotrebu različitih pokretnih i fiksnih aparata koji svojim delovanjem postavljaju zube u bolji, željeni položaj.

  Stomatološka ortopedija se bavi
 • korekcijom nepravilnosti zagrižaja i uspostavljanjem pravilne funkcije zuba i vilica
 • uspostavljanje harmoničnog izgleda lica
 • rešavanje prominentnih (isturenih) zuba
 • zubi i vilice se kod krezubih pacijenata mogu pripremati za prihvatanje protetskih nadoknada i implantata, kako bi se produžila njihova funkcionalnost i dugotrajnost
  Vrste aparata
 • aktivni (pokretni) aparati
 • fiksni aparati
 • aparati za odvikavanje od loših navika